Kestävyys

350 työntekijää eri puolilla maailmaa

Työllisyysstrategiassamme on otettu huomioon sosiaalinen vastuu. Työpaikkoja avataan mahdollisuuksien mukaan alueille, joissa tuotteitamme myydään..

Työntekijöillemme

Työllisyyspolitiikkamme on kansallisten sääntöjen ja säädösten mukaista ja perustuu vahvoihin eettisiin periaatteisiin. Tuemme ja motivoimme työntekijöitämme tarjoamalla heille sisäistä sekä tarvittaessa laajennettua koulutusta. Rohkaisemme aktiivisesti työntekijöitämme ajattelemaan ja toimimaan kestävällä tavalla ja aina etsimään tapoja kehittää itseään.

Yhteistyökumppaneillemme

Haluamme olla menestyvä yritys, mutta eettisesti vastuullisten kumppaneiden kanssa työskentely on aina ensisijaista.